T.C

                                                                  ADALET BAKANLIĞI

                                                   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına

     
    
  Aşağıdaki beyanımın incelenerek, , Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesislerine iştirakim için
gerekli işlemlerin yapılmasını takdirinize arz ederim.  
/ /                                                                                                                                         İMZA
                                                                                BAŞVURU SAHİBİ

1-Adı Soyadı

2-Bakanlık Sicil No (Kurum Sicil No)

3-TC KİMLİK NUMARASI

4-GÖREVİ

5-ADRESİ

6- İŞ - EV TELEFONU

7- CEP TELEFONU

8- E- POSTA ADRESİ

9- HİZMET SÜRESİ

10- TESİSTEN YARARLANDIĞI YILLAR  

11- BANKA HESAP NUMARASI

                                                         DİNLENME TESİSLERİ TERCİH BÖLÜMÜ

GÖKÇEADA EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ

BİRİNCİ TERCİH

İKİNCİ TERCİH

     DÖNEM      DÖNEM
                                                                  TESİSE KATILACAK OLANLAR BÖLÜMÜ

 

ADI SOYADI

 

YAKINLIĞI

 

KURUMU

 

DOĞUM TARİHİ

ÖĞRENİMİ

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /  

         NOT: Kamp tahsisi yapıldıktan sonra kampa gitmekten vazgeçenler dilekçe ile tahsislerini iptal ettirmediği
takdirde avansları iade edilmecek ayrıca sonraki yıllarda kampa gitmiş gibi puanlamaya tabi tutulacaklardır.