1-Koruma ve güvenlik memurları, müracaat memurları, protokol memurları ve park görevlisine ait nöbet çizelgelerini ve talimatlarını hazırlayarak buna ilişkin işlemleri takip etmek.

2-Bakanlık birimlerinden gönderilen emniyet ve temizlik nöbet çizelgelerini muhafaza etmek, takibini yapmak.

3-Personel ve ziyaretçi giriş kartlarını basarak bunların takibiyle ilgili gerekli işlemleri yapmak.

4-Otopark kartlarını basarak bunların takibi iptali ile ilgili işlemleri yapmak.

5-Güvenlik görevlileri,  müracaat memurları, protokol memurları, park görevlisi ve büroda çalışan memurların izin, rapor ve idari mesai gibi işlemlerin takip edip, gerekli yazışmaları yapmak.

6-Adaletkart projesi kapsamında; Merkez teşkilatı binalarının adaletkartla entegrasyonu ve bu kapsamda ziyaretçi kayıtlarının tutulması, personel giriş-çıkışlarının  takibi, kontrolü ve yetkilendirilmesi.

7-Özel güvenlik personelinin 5188 sayılı yasa gereği yenileme ve silahlı sertifika eğitimlerinin takibi, ayrılış-başlayışların Valiliğe bildirilmesi,

8-Hizmet binalarının 5188 sayılı yasa gereği Özel Güvenlik kapsamına alınması veya hizmetin sona erdirilmesi.

9-Hizmet binalarında kullanılan x-ray cihazlarının lisans sürelerini takip edip yenilemek Özel güvenlik personelinin yakalarında taşıdıkları dozimetrelerin kontrollerinin takibi yapmak.

10-Güvenlik personelince kullanılan el telsizlerinin frekans hizmetlerinin takibini yapmak.

11-Güvenlik sistem ve cihazlarının (kameralar, x-ray cihazlar, kapı ve el dedektörleri, turnikeler, kart okuyucular, bariyerler, motorlu kapılar) ve Yangın alarm sistemlerinin İdari işler şube müdürlüğü ile koordineli olarak  bakım ve tamir işlerinin takibini  yapmak.

12- 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik personelinin yıllık atışlarının yaptırılması ve güvenlik güçlerine (Emniyet ve Jandarma) bilgi vermek.

13- Koruma Komisyonu kapsamında toplantılara katılmak, yazışmalarını yapmak ve sekretarya işlerini yürütmek.

14- Merkez binaların güvenlik sistemi dahilinde personelin ve ziyaretçilerin giriş çıkışlarda uyması gereken kuralları düzenlemek, bu konuyu tüm merkez teşkilatına duyurmak ve takibini yapmak.

15-  Güvenlik sistemi ile ilgili gelen soru önergelerini yanıtlamak.

16- 5188 Sayılı kanun kapsamında Bakanlığımıza ait tüm merkez binalarının Koruma Planlarını hazırlamak.

17- Güvenlik görevlilerinin istihkakları olan resmi kıyafetlerinin temini,  dağıtımı ve takibini yapmak.

18- Güvenlik güçleri tarafından Bakanlığımıza iletilen istihbari bilgileri ivedilikle güvenlik personeline iletmek ve gerekli tedbirlerin aldırılmasını sağlamak.

19- Güvenlik personelini ilgilendirilen duyuru, bilgi vs gibi belgelerin duyurusunu yapmak, güvenlik sistemi içerisindeki personeli bilgilendirmek.

20- Bakanlık birimlerine ait giriş çıkış kayıtlarını sistemden takibini yapmak, bu kayıtları muhafaza etmek gerektiğinde ilgili birimlere yazılı olarak bu kayıtları vermek.