1- 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunun ve bu Kanunun 90/500 sayılı tüzüğü ile 22/11/2005 tarihli Başbakanlık Direktifi gereğince Bakanlığımızın Seferberlik ve Savaş Hali Genel planını hazırlamak,

2- Seferberlik ve savaş haline yönelik hizmetlerin barış döneminden itibaren planlanmasını sağlamak, bu konularda birimler arası koordinasyonu sağlamak,

3- 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş hali Kanunu ve Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi gereğince Bakanlığımızın Milli Alarm Sistemi Yönergesini hazırlamak ve güncel halde bulundurmak,

4- 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanlığının Kurulmasına dair Kanun ve bu kanuna ait Yönetmeliğe bağlı olarak Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesini hazırlamak, güncel bulundurarak, bu konulardaki toplantılara katılmak, Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya görevini yapmak,

5- 7126 sayılı Kanun ve bu kanuna ait 6/3150 sayılı teşkil ve tedbirler tüzüğüne göre Bakanlığımız merkez ve ek binalarına ait sivil savunma planlarını yapmak, Bakanlığımız taşra teşkilatından gelen sivil savunma planlarını inceleyerek makamın onayına sunmak,

6- 12/06/2002 tarih ve 2002/4390 sayılı Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğine göre Bakanlığımız merkez binalarına ait Yangın Önleme ve Söndürme Yönergelerini hazırlamak,

7-  Konularımızla ilgili, Başbakanlık, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılara veya tatbikatlara katılmak.