*Taşıt alımı yapılması.

*Personel Taşıma Servis Hizmeti (Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri adli ve idari yargı birimleri ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görevli personel için İşyurtları Kurumu bütçesinden ulaşım ödeneği

 tahsisi yapılması. )

*Personel Taşıma Servis Hizmeti (Bakanlık merkezinde görevli personel için işyurtları Kurumu bütçesinden tahsis edilen ulaşım ödeneği ile Ankara Kart (TL) yüklemesi yapılması. )

*Personel Taşıma Servis Hizmeti (Bakanlık merkez ve ek binalarına yapılan personel taşımacılığı servis hizmetleri ile faturalarının kontrolü ve cezai işlemleri dahil her türlü işlemin yapılması.)

*Şoförlerin her türlü görevlendirme işlemlerinin yapılması.

*Bakanlığımız makam ve hizmet otolarının trafik sigortalarının yapılması.

*Bakanlığımız makam ve hizmet otolarının plaka, ruhsat, muayene ve egzoz işlemlerinin yapılması.

*Bakanlık merkez birimleri ile adli ve idari yargı hizmet birimlerinin resmi araç tahsis ve takip işlemlerini yürütmek.

*Hakkında özel koruma kararı bulunan eski Bakan, Müsteşar. CTE Gen.Md. ile bazı yargı mensuplarına koruma aracı tahsisi yapılması.

*Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların trafik kaydının silinerek düşümünün yapılması için makam onayı alarak ilgili birimlerce düşüm işlemlerinin başlatılmasını sağlamak.

 

*Bakanlık merkezi ile adli ve idari yargı birimlerinde kullanılan araçlar ile koruma araçlarına sivil plaka tahsisi yapılması.

*İl dışı araç görevlendirmesi için onay verilmesi.

*(GPS) takip sistemi ile Bakanlığımız hizmet araçlarının düzenli olarak günlük takibinin yapılması.

*Bakanlık merkeze kayıtlı hizmet araçlarının dosyalarının düzenli olarak takibi ve yazışmalarının yapılması.

*Araç görev belgelerinin tanzimini yapmak.