* Adlî ve İdarî Yargı Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ağır Ceza Mahkemeleri ve mülhakatlarının mühür taleplerine ilişkin işlemleri yapmak.

* 6136 Sayılı Yasa gereğince Cumhuriyet Savcıları, Hâkim, Cezaevi 1’inci ve 2’inci  Müdürleri ile İcra Müdür ve Yardımcılarının zoralım tabanca taleplerinin Milli Savunma Bakanlığı’na iletilmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesi,

* 2802 sayılı Kanunun 112/A maddesi ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8. maddesi gereğince hakim ve savcılara bedeli mukabilinde satılacak zati silahların işlemlerini yürütmek.

* İç ve dış birimlerle ilgili genel yazışmaları yapmak.

* Bakanlığımız aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davalarına ilişkin işlemleri yapmak, davaya yarar bilgi ve belgelerin teminini sağlamak, mahkemelerde Bakanlığımız aleyhine verilen kararlar ve icra takipleriyle ilgili yazışmaları yapmak.

* Sosyal tesislerin tahsis işlemlerini yapmak.