Koruyucu Güvenlik Şube Müdürlüğü (S s S)
Araç tanıtım kartı ne için verilir, kart almak için hangi belgeler gereklidir?
  Bakanlığımız merkez teşkilat personellerinin bakanlık otoparklarından faydalanmak amaçlı düzenlenmektedir.

   Gerekli Evraklar :
 1. Araç sahibi başvuru sahibinin yakını ise; yakınlık derecesini belirten dilekçe ve araç sahibinin kimlik fotokopisi,

 2. Araç ruhsat fotokopisi

 3. Personel kimlik fotokopisi

 4. Cep telefon numarası ve dahili numarası
Merkez Teşkilat Personeli Geçici Manyetik Kartı İçin Gerekli Belgeler?


  * Manyetik giriş kartı; Adaletkart'ı olmayan Merkez Teşkilat Personeline geçici olarak verilir.
  Manyetik Giriş Kartı Talebi İçin Gerekli Belgeler
   1) Kart talebinde bulunacak personelin bulunduğu birimin, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na kart talep yazısı
   2) Personelce doldurulan ve Birim Amirince imzalanan manyetik kart talep formu (sitemiz formlar kısmından indirilir)
   3) Nüfus cüzdanı fotokopisi
   4) 1 adet vesikalık fotoğraf (tercihen biyometrik)
   5) Kart talebinde bulunan kişi harici personelse (polis memuru gibi) görevlendirildine dair belge
  Personel giriş - çıkış kayıtları hangi durumda verilir?


   Birimin resmi yazıyla talepleri halinde verilir.
  İMİD-İNTRANET
  SİTEMİZİ
   
  T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←