Ulaşım Şube Müdürlüğü (S s S)
2012 ve daha önceki yıllarda ulaşım yardımı alan ve 2013 yılından itibaren ulaşım yardımı kaldırılan Büyükşehir statüsünde olan iller ile nüfusu 200 binin üzerinde olan illerde faaliyet gösteren tüm adli ve idari yargı birimlerinde görev yapan personel de ulaşım ödeneğinden yararlandırılabilir mi?

Bakanlığımız İşyurtları Kurumu bütçesi imkanları dahilinde, ulaşım güçlüğü çeken Ankara, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bölge İdare ve İdare Mahkemesi Başkanlıklarına İşyurtları Yüksek Kurulu tarafından, personel taşıma servis hizmeti satın alınması konusunda yetki verilmiş ve bununla ilgili olarak ulaşım ödeneği gönderilmiştir.

Bütçe imkanlarının yetersiz oluşu nedeniyle İşyurtları Yüksek Kurulu tarafından sadece yukarıda bahsedilen mahallere, personel taşıma servis hizmeti satın alınması konusunda yetki verilmiş olup, bu çalışmanın başka adliyelere yaygınlaştırılmasına imkan bulunmamaktadır.

İşyurtları Kurumu bütçesinden ulaşım ödeneği gönderilen Ankara, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları, Bölge İdare ve İdare Mahkemesi Başkanlıkları ile servisten yararlanamayan Bakanlığımız personeli için mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere verilen ulaşım kartlarına yüklenen ulaşım ücreti nakit olarak ödenebilir mi veya ilgililerin Adalet Kartlarına yüklenebilir mi ?

Söz konusu ulaşım ücretine ilişkin taleplerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu'nun 23/09/2014 tarih ve 39 sayılı Kararı gereğince karşılanmasına imkan bulunmamaktadır.

İMİD-İNTRANET
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←