Yazı İşleri Şube Müdürlüğü (S s S)
Bakanlığımızca tahsisi yapılan eğitim ve dinlenme tesisleri nerelerdedir ?
 1. Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisi

 2. Adres: Dereköy Şahinkaya Köyü, 17760 Çanakkale
  Tel: 0286 897 62 47 - 13
  Faks: 0286 897 62 12

 3. Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisi

 4. Adres: Kundu/Aksu-ANTALYA
  Tel: 0 242 431 22 40-41-42-43
  Fax: 0 242 431 22 50
Eğitim ve dinlenme tesisi duyuruları ne zaman yapılıyor ?

Her yıl Şubat veya Mart ayında duyurular yapılmaktadır.

Eğitim ve dinlenme tesisi ile misafirhane duyuru bilgilerine nasıl ulaşabilirim ?

Duyurulara “www.adalet.gov.tr - www. İmid.gov.tr” adreslerinden ulaşılabilir.

Mühür talebi nasıl yapılır ?

Mühür taleplerinde izlenecek yol konulu 12/02/2015 tarihli ve 254/1141 sayılı yazımız tüm savcılıklara gönderilmiştir.

MÜHÜR TALEPLERİNDE İZLENECEK YOL

1-Kullanılmakta olan mühürlerin yıpranması, ibaresinin okunamaması, kırılması, deforme olması nedeniyle yenilenmek istenildiğinde:

Yenilenecek mühre ait berat belgesi aslı ile mühür ücretinin yatırıldığına dair makbuz Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı aracı kılınmaksızın Başsavcılık/Başkanlık aracılığıyla doğrudan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğününe gönderilecektir.

Ancak; yenilenecek mühre ait berat belgesi yok ise üç kişi (amir-müdür-memur) tarafından tutulan berat belgesi kayıp tutanağı ile mühür ücretinin yatırıldığına dair makbuz Başkanlığımıza gönderilecek olup, Başkanlığımızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğününe gönderilecektir.

2-Mührün kaybolması halinde mühür yaptırılmak istenildiğinde:

Mührün kaybolduğuna ilişkin üç kişi (amir-müdür-memur) tarafından tutulan kayıp tutanağı aslı, berat belgesi aslı (berat belgesi yok ise üç kişi tarafından tutulan berat belgesi kayıp tutanağı aslı) ile mühür ücretinin yatırıldığına dair alınan makbuz Başkanlığımıza gönderilecektir.

3-Yeni kurulan mahkeme, müdürlük ve birimler için mühür yaptırılmak istenildiğinde:

İlk kez mühür yaptırılacağı için talep yazısı ile birlikte mühür ücretinin yatırıldığına dair makbuz Başkanlığımıza gönderilecektir.

4-İşlerin yoğunluğu nedeniyle ilave mühür yaptırılmak istenildiğinde:

İlk kez mühür yaptırılacağı için talep yazısında mevcut bulunan son mühür numarası ile istenilen mührün numarası belirtilerek (örneğin Cumhuriyet Başsavcılığı 6 ibareli son mührü belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı 7 ibareli mührün talep edilmesi) mühür ücretinin yatırıldığına dair makbuz Başkanlığımıza gönderilecektir.

5-Mühürde ibare değişikliği nedeniyle ilave mühür yaptırılmak istenildiğinde:

Kullanılan mührün isim, ünvan değişikliği veya ilave nedenle ibaresinin değişmesi gerektiğinde, ibaresi değişen mühre ait berat belgesi aslı (berat belgesi yok ise üç kişi tarafından tutulan berat belgesi kayıp tutanağı aslı), mühür ücretinin yatırıldığına dair makbuz Başkanlığımıza gönderilecektir.

Örneğin; “Asliye Hukuk Mahkemesi” ibareli mühür yetersiz geldiği için ilave mühür yaptırılmak istenildiğinde,
“Asliye Hukuk Mahkemesi 1”, “Asliye Hukuk Mahkemesi 2” şeklinde mühür yaptırılacağı için ibare değişikliği olacaktır.
“..... Cumhuriyet Başsavcılığı” ibareli mühür yetersiz geldiği için ilave mühür yaptırılmak istenildiğinde,
“...... Cumhuriyet Başsavcılığı 1”, “...... Cumhuriyet Başsavcılığı 2” şeklinde mühür yaptırılacağı için ibare değişikliği olacaktır.
İcra Ceza ve İcra Hukuk Mahkemesi şeklinde mühür yaptırılmamaktadır. İcra Mahkemesi kurulu olmayan yerlerde mühür talep edildiğinde İcra Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi ibareli mührün ibaresinin değiştirilerek
“Asliye Hukuk Mahkemesi 1”, “Asliye Hukuk Mahkemesi 2” şekilinde mühür yaptırılacaktır.
İcra Mahkemesi kurulu olan yerlerde “İcra Mahkemesi 1”, “İcra Mahkemesi 2” şeklinde mühür yapılacaktır.

6-Kapatılan Mahkemelere ait Mühürler:

Kapatılan Mahkemeye ait mühür, mühür berat belgesi aslı (berat belgesi yok ise üç kişi tarafından tutulan berat belgesi kayıp tutanağı aslı) ilgili Başsavcılık/Başkanlık tarafından Başkanlığımız aracı kılınmaksızın doğrudan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

7-Talep edilen yeni mühür teslim alındığında yapılacak işlem:

Yeni mührün teslim alınmasını takiben “Resmi Mühür Berat Kağıdının alt kısmında bulunan “Teslim Alma Belgesi” nin ilgili kısımları mühürü kullanacak birim yetkilisince doldurulup imzalandıktan sonra eski mühürle birlikte en geç 1 ay içinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne iade edilmesi gerekmektedir.

8-Mühür ücretinin ödemesi:

Mahkemeler bütçesinden ödenek kullanan harcama birimlerinin mühür alımları için 08.01.00.62.03.3.2.00-1-03.7.1.01 (Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları) Ekonomik kodundan kendi bütçelerinden ödeme yapılacaktır. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü:

Adres:
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk No: 55 34349 Beşiktaş-İstanbul

Telefon: (0212) 370 90 00
Dahili : 361-362-363-364-365-367-369
Faks: (0212) 370 90 99
Web: http://www.darphane.gov.tr
e-posta: muhur@darphane.gov.tr

BANKA HESAP BİLGİLERİ

1. Ziraat Bankası, Beşiktaş Şubesi, IBAN No:
TR73 0001 0005 2901 7965 8850 29

2. Vakıflar Bankası, Beşiktaş Şubesi, IBAN No:
TR12 0001 5001 5800 7295 5244 41

Resmi Mühür fiyatı :
70 TL (Posta ile teslimat)

Not:
(www.darphane.gov.tr. adresinden Resmi Mühür Siparişine ilişkin açıklamalar alanından hesap numarası ve ücretinin her yıl kontrol edilmesi ve anlaşılmayan konularda gerekli bilgilerin alınması.

Misafirhane tahsisleri için ne yapmak gerekiyor ?

Deniz kenarı misafirhaneler için haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarına ilişkin olarak Bakanlığımız adına Şube Müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat etmek suretiyle tahsis yazısı yazılır. Belirtilen aylar dışında kalan zamanlar ve diğer misafirhanelerin tahsisleri, ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılmaktadır.

Nerelerde misafirhane var ?

Alanya, Fethiye, Edremit, Akçay, Kuşadası (Deniz kenarı), diğer misafirhaneler için gitmek istenilen yer Cumhuriyet Başsavcılıkları aranabilir.

Ödenekler ile beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücretleri nereden talep edilir ?

Ödenek talepleri Strateji Geliştirme Başkanlığına yapılmaktadır.

Şahsi silah kampanyası olacak mı ?

2802 Sayılı Kanunun 112/A Maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, 694 Sayılı KHK'nın 50. Maddesine istinaden Bakanlığımız ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığıyla hâkim-savcılara şahsi silah temin işlemleri devam etmektedir. Çalışmalar sonuçlanınca ayrıca duyuru yapılacaktır.

Zoralım Tabanca Talap Edeceklerin İzleyeceği Yol;
 1. Talep formunun eksiksiz doldurulmuş ıslak imzalı aslı.
 2. 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi.
 3. (Fotokopide resmin belirgin yazıların okunaklı olması)
  (Meslek, işyeri kimliği ve ehliyet kabul edilmemektedir.)
 4. İlgilinin göreve asaleten atandığına dair onaylı belge aslı.
  Hakim ve Cumhuriyet savcıları:
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan,
  İcra müdür ve yardımcıları:
  Personel Genel Müdürlüğü Açık Sicil Bürosundan,
  Cezaevi Müdürleri, İnfaz ve Koruma Başmemurları ile İnfaz ve Koruma memurları:
  Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünden,
  temin edebilirler.

 • Yukarıdaki belgeler eksiksiz tamamlandıktan sonra Başkanlığımıza fiziki olarak gönderilecektir. (DYS'den taranmış olarak gönderilen talepler işleme alınmayacak)
 • Belgeleri tam olanların zoralım tabanca talepleri Başkanlığımızca Milli Savunma Bakanlığına gönderilecektir.
 • Belgeleri eksik olanların zoralım tabanca talepleri Milli Savunma Bakanlığına gönderilmeyerek "işleme alınmayanlar" dosyasına çekilecektir.
 • Talep sahiplerine hangi belgelerin eksik, okunaksız, ıslak imzasız ve aslı eksik olduğuna ilişkin geri dönüş yapılmayacak ve dilekçe akıbeti hakkında bilgi verilmeyecektir.
 • Milli Savunma Bakanlığına iletilen talepler ilgili kurumca değerlendirildikten sonra (1-12 ay sürebiliyor) sonucu Başkanlığımıza bildirilmektedir. Başkanlığımızca sonuçlar ilgililere tebliğ edilmek üzere görev yaptığı Cumhuriyet Başsavcılığına/Başkanlığına gönderilmektedir. Gönderilen yazıda tabanca tahsis edilip edilmediği, tabanca tahsis edilmiş ise nereden alacağı bildirilmektedir.
 • Zoralım tabanca taleplerinde Başkanlığımız sadece aracı olduğu için dilekçe akıbeti ve tabancalarla ilgili tüm soruların Milli Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığından sorulması.


 • Zor Alım Tabanca: Mahkemelerce zor alımına karar verilen veya Güvenlik Kuvvetlerince
İMİD-İNTRANET
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←